Aanmeldingsformulier

Bent u MKB ondernemer en/of woonachtig in Vught e.o. dan heten wij u van harte welkom als lid van de Ondernemerskamer Vught. Twijfelt u nog? Neem dan contact met ons op zodat u een bijeenkomst vrijblijvend bij kunt wonen.

Graag meld ik mij aan als lid van de Ondernemerskamer Vught.

Het lidmaatschapsgeld ad. € 262,00 excl. btw en de eenmalige inschrijfkosten ad. € 25,= dient binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te zijn overgemaakt.

Wordt men in het tweede kwartaal lid dan bedraagt de contributie nog €196,50. In derde kwartaal € 131,-  en in het vierde kwartaal nog € 65,50. Inschrijfgeld wordt altijd door een nieuw lid betaald. Het is de doelstelling van OKV om het contributiebedrag zo laag mogelijk te houden. De hoogte van het lidmaatschapsgeld zal jaarlijks worden geïndexeerd.

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot 31 december. Opzegging dient te geschieden vóór 1 december, voorafgaand aan het jaar van opzegging.

Voor verdere informatie is de Ondernemerskamer Vught te bereiken via het secretariaat, Christine Vet, tel 06-51355053

 

Huishoudelijk reglement OKV 01-2020 

  • GRAAG MELD IK MIJ AAN: