Ondernemerskamer Vught

Emile Roemer en Ferry Mingelen in Witte Raadhuis

Op 11 december was SP- fractievoorzitter Emile Roemer te gast bij de Ondernemerskamer Vught. In het hol van de leeuw? Dat valt nog te bezien, gezien het enthousiasme.

Verslag van Maarten Kroese in Het Klaverblad

Het lukt de Ondernemerskamer iedere keer weer om interessante gasten te vinden. De vorige keer Bram Moszkowicz, nu de fractieleider van de Socialistische Partij en NOS-corifee Ferry Mingelen. Een onverwacht linkse verrassing bij de Vughtse ondernemers, vaak verstokte VVD-ers. Gastheer Roderick van de Mortel (ook VVD!) heeft voor deze gelegenheid het Witte Raadhuis ter beschikking gesteld. De avond wordt opgeluisterd met optredens van drie jeugdige prijswinnaars van het Maurick Muziekconcours.

Kurk
Emile Roemer spreekt tegen dat hij in het hol van de leeuw zou zijn. De SP is volgens hem de meest MKB-minded partij. Ondernemers hebben betrouwbare politici nodig en laat hij nu net zijn uitgeroepen tot de meest betrouwbare politicus van het jaar. Hij betreurt de groter wordende kloof tussen politiek en bevolking. ‘Er wordt over mij beslist, niet met mij.’ Zo is de invoering van de euro volgens hem een kapitale blunder, met een monetaire eenheid zonder politieke eenheid. Het draagvlak voor één Europa neemt zo gestaag af. Jammer!  De SP-voorman wijst de aanwezige MKB-ers op het rapport ‘Hart voor de zaak’, waarin 40 concrete verbeteringsvoorstellen voor deze bedrijfstak worden geformuleerd. Zoals het aanpakken van de acquisitiefraude, huurdersbescherming voor winkeliers, verbeteringen ten aanzien van het doorbetalen van zieke werknemers, terugdraaien van de BTW-verhoging (‘funest voor het MKB’) en voorstellen voor een MKB-investeringsbank. Voor de SP is het MKB de kurk waarop de economie drijft.

Visie
Ferry Mingelen is vanavond een charmante bemiddelaar die de vragen van het publiek ruim baan geeft. Antwoord van Roemer aan aannemer Tini Drijvers over flexwerken: ’De economie is er niet bij gebaat, maximaal 10%. In de bouwsector erg aantrekkelijk, maar die spiraal moet echt worden doorbroken!’ Vraag:’Is dit kabinet schadelijk voor de economie?’ Roemer: ‘Deze snelle formatie was een inschattingsfout. De tegenstellingen zijn te groot. Gedoemd om te mislukken.’ De vergrijzing noemt Roemer liever ‘verzilvering’. Zonder alle 65-plus vrijwilligers zou het land instorten. Na afloop noemt burgemeester Van de Mortel de gast ‘een man met visie’, al is het niet de zijne. Als hij Roemer advies vraagt over de financiering van de N-65 (gesteund door de SP), antwoordt deze schalks dat men Diederik Samson maar moet uitnodigen, want de eigen VVD-minister geeft niet thuis.

De borrel en het buffet na afloop smaakt opperbest. Een geslaagde avond!