Ondernemerskamer Vught

Voorjaarsbijeenkomst met Hans Biesheuvel, voorzitter MKB Nederland

De boodschap van Hans Biesheuvel

“Ondernemers,  jullie zijn de spil waar alles om draait als het gaat om het herstel van de economie”. Dat was kort samengevat de boodschap van Hans Biesheuvel, voorzitter van MKB Nederland.

“Ik ben een optimist” zei hij. “Ik zie wel degelijk kansen voor de nabije toekomst”. “Er is veel potentie”. Een belangrijk advies van Biesheuvel aan de ondernemers: “richt je op de “maak-industrie. Dat levert bij export vele malen meer op dan alleen het doorvoeren van producten.  Ook in de opleidingen zal hier volop aandacht voor moeten komen. Kijk naar Duitsland, het enige land in Europa dat het economisch uitstekend doet. Dankzij de maakindustrie!”

Natuurlijk zit de grootste malaise in de bouw. Daar zal enorm in geïnvesteerd moeten worden om het tij te keren. Maar de politiek werkt volgens Biesheuvel bepaald niet lekker mee. Het consequent vasthouden aan de bezuinigingen om maar te voldoen aan de 3%-norm van Brussel is een grote rem voor het herstel van de economie. Hetzelfde geldt voor de banken.  Het starten van nieuwe bedrijvigheid vraagt om een actieve rol van de banken als het gaat om het verlenen van kredieten.  Maar banken zijn zeer terughoudend, ook al sprak de vertegenwoordiger van ING, Roger van der Heijden, in zijn 5-minutenpresentatie dat tegen.

Biesheuvel wordt momenteel volop in beslag genomen door het overleg over het sociaal akkoord tussen overheid, werkgevers en vakbonden.

Gemeente Vught: ondersteuning voor mensen in de bijstand en voor ondernemers
Voorafgaand aan de presentatie van Biesheuvel was er allereerst een presentatie van de de afdeling Arbeid & Inkomen van de gemeente Vught. Renske Zebregs vertelde over de steun die de gemeente biedt aan zowel de mensen die momenteel  in de bijstand zitten als aan de ondernemers.

Via deze link kunt u de informatie daarover nog eens nalezen in een Powerpoint-presentatie.

5-minutenpresentaties
Ook 3 bedrijven gaven een 5-minutenpresentatie: Jacques Robeerst van ACR, Paul van Hoeven van INEXS Projectmanagement en Roger van der Heijden van ING.

De netwerkborrel na afloop van de bijeenkomst was zoals altijd druk bezocht en zeer geslaagd!