Ondernemerskamer Vught

Najaarsbijeenkomst 26 september 2012

Een vol programma en een goed gevulde zaal, zo zien we het graag.

Voorzitter Giel Schuurmans heette de gasten van harte welkom en gaf direct het woord aan Doesje van Benthem, die in een 2-minutenpresentatie haar verhaal deed over Beursvloer ’s-Hertogenbosch (22 november 2012, Avans Hogeschool Den Bosch).Voor verder informatie kan ieder terecht op www.beursvloerdenbosch.nl. Zie ook onze eigen website.

Financiën 2011
Bas Rombauts gaf uitleg over de financiën betreffende het boekjaar 2011, met een verklaring van de kascontrolecommissie (bestaande uit de heren Rob Gielens en Johan Steinhage). De leden hadden verder geen vragen.

Nieuwe statuten Ondernemers Kamer Vught
De OKV heeft nieuwe statuten. Giel Schuurmans legde kort uit welke veranderingen zijn aangebracht en kon vervolgens constateren dat de leden akkoord waren met deze wijzigingen.

Vervolgens liet Roger Oomens van OWK Notarissen zien welke veranderingen de nieuwe wet “Vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht” met zich meebrengt.

De Ondernemers Kamer Vught heeft nieuwe statuten opgesteld, die door de leden werden goedgekeurd. Binnenkort komt het huishoudelijk reglement op de website.

Felix Rottenberg en zijn visie op de verkiezingsuitslag
Onze gastspreker deze middag was de heer Felix Rottenberg, politicoloog en voormalig voorzitter van de Partij van de Arbeid. We hadden hem uitgenodigd met het oog op de 2 weken daarvoor gehouden Tweede Kamerverkiezingen. Van tevoren was de verwachting dat op de uitslag wel eens een uiterst moeizaam formatieproces zou kunnen volgen. Maar min of meer tot ieders verrassing behaalden de VVD en de PvdA samen een meerderheid in de Tweede Kamer. Rottenberg, die zichzelf inmiddels een “libertijns sociaaldemocraat” noemt, schetste de uitdagingen waarvoor de 2 partijleiders, Mark Rutten en Diederik Samsom werden  geplaatst en gaf een goed beeld van de valkuilen die het proces zouden kunnen doen mislukken. Met veel interesse luisterden de aanwezige gasten naar zijn verhaal, gevolgd door de nodige vragen.

De netwerkborrel na afloop verliep zoals gewoonlijk zeer geanimeerd