Ondernemerskamer Vught

"Quo Vadis Vught"?

“Vught moet geen gemiddeld Brabants dorp worden”

(bron: verslag in Het Klaverblad)

Woensdag 21 maart hield de Ondernemers Kamer Vught in Novalis een druk bezochte bijeenkomst met als thema “Quo Vadis Vught”? Onder leiding van Hans Dona gaven de Vughtse wethouders en Willem Schellekens van DePetrus in sneltreinvaart een doorkijkje in de zaken die op korte en lange termijn spelen in Vught.

Vooraf gaf burgemeester Van de Mortel aan dat het belangrijk is dat Vught zich afvraagt:  waar staan we nu en waar willen we over 10 á 20 jaar staan? Hij wees erop dat de overheid steeds verder gaat inkrimpen en dat er steeds meer van de gemeenschap gevraagd zal worden. Samenwerking binnen de regio wordt steeds belangrijker. “Wat moet er gebeuren om Vught in de toekomst nog mooier te laten zijn?” vroeg Van de Mortel zich af.

Utopie?
De wethouders bespraken daarna zaken als de infrastructuur, vernieuwing van het centrum, werkgelegenheid en toerisme. Wethouder Seuren refereerde nog eens aan de totaalvisie op de infrastructuur, die het Vughtse gemeentebestuur enkele jaren geleden presenteerde. Hij vroeg zich af of de koppeling van A2 en spoor echt wel zo’n utopie is.  Vught gaat voor het spoor voor een optimale inpassing, zonder dat we daaraan moeten meebetalen.  

Wethouder Peter Pennings was blij dat er na vele jaren van praten eindelijk iets gaat gebeuren in het centrum. Hij verwacht dat het plan Vughtse Hart in april 2014 wordt opgeleverd. Ondertussen wordt er hard gewerkt aan de aanpak van de Marktveldpassage. Inzet is een kwalitatief goed centrum, dat de mensen in Vught kan houden en ervoor zorgt dat consumenten uit de regio naar Vught komen.

Toerisme en recreatie
Wethouder Peter van de Wiel maakte de ondernemers attent op de mogelijkheden die de Vughtse recreatienota biedt: meer horeca in het buitengebied, de IJzeren Man, hoogwaardige hotelaccommodatie en campings van een goede kwaliteit.

“Branding”
Van de Wiel stelde de vraag hoe Vught het beste in de markt gezet kan worden.  Hij pleitte ervoor de Vughtse kwaliteiten, zoals het rijke cultuuraanbod, de talrijke sportmogelijkheden, de goede bereikbaarheid en de prettige woonomgeving vast te houden en zoveel mogelijk te verbeteren.  Vught is een prima dorp voor een prettige oude dag. Vught is sterk in zorg, overheid en onderwijs. En het  is een gemeente die probeert mee te denken met ondernemers.

Vlammend betoog
De bijeenkomst werd afgesloten met een forumdiscussie. Gesproken werd o.a. over de branchering in het westelijk centrum deel. Voor het oostelijk deel zal dit soort zaken scherper in de gaten worden gehouden. Ook waren er vragen over het parkeren in het centrum. Burgemeester Van de Mortel hield een vlammend betoog om in Vught steeds te blijven kiezen voor kwaliteit. “Vught moet geen gemiddeld Brabants dorp worden. Als we kiezen voor kwaliteit, dan moeten we ook dóór durven kiezen, in woningbouw, in het maaien van gazons, parkeren, accommodaties of winkelbestand. We moeten af van de gedachte: wij weten wat goed voor u is! Overheid, bedrijfsleven en particulieren moeten samenwerken aan een nog mooier “Wassenaar van het zuiden”.

Tijdens de netwerkborrel na  afloop werd nog lang nagepraat over de diverse onderwerpen.